Personlig Trening

Priser

Personlig Trening

PT-timer á 50 min
Her inngår ernæringskonsultasjon, veiledning og oppfølging i kombinasjon med trening hvis ønskelig.

Timepris for enkelttime:  588,-
5 klipp (3% rabatt):   2866,-
10 klipp (6% rabatt):  5565,-
20 klipp (12% rabatt):  10416,-
30 klipp (16% rabatt):   14878,-